44CLASH CHAMPIONSREI IWAKURA [2011 / 2012 X Div Champion]

 • 2018 World Yo-Yo Contest 4A 3rd
 • 2018 Japan National Yo-Yo Contest 4A 1st
 • 2017 World Yo-Yo Contest 4A 1st
 • 2017 Japan National Yo-Yo Contest 4A 2nd
 • 2016 World Yo-Yo Contest 4A 1st
 • 2016 Japan National Yo-Yo Contest 4A 1st
 • 2015 World Yo-Yo Contest 4A 3rd
 • 2015 Japan National Yo-Yo Contest 4A 1st
 • 2014 World Yo-Yo Contest 4A 1st
 • 2014 Japan National Yo-Yo Contest 4A 1st
 • 2013 World Yo-Yo Contest 4A 6th
 • 2013 Japan National Yo-Yo Contest 4A 1st
 • 2012 World Yo-Yo Contest 4A 1st
 • 2012 Japan National Yo-Yo Contest 4A 2nd
 • 2011 Asia-Pacific Yo-Yo Contest 4A 2nd
 • 2010 World Yo-Yo Contest 4A 2nd
 • 2010 World Yo-Yo Contest AP 2nd
 • 2010 Japan National Yo-Yo Contest 4A 2nd
 • 2010 Asia-Pacific Yo-Yo Contest 1A 10th
 • 2010 Asia-Pacific Yo-Yo Contest 4A 1st
 • 2009 World Yo-Yo Contest 4A 2nd
 • 2009 World Yo-Yo Contest AP 1st
 • 2009 World Yo-Yo Contest COMBINED 3rd
 • 2009 Japan National Yo-Yo Contest 4A 1st
 • 2008 World Yo-Yo Contest 4A 1st
 • 2008 World Yo-Yo Contest AP 2nd
 • 2008 Japan National Yo-Yo Contest 4A 2nd
 • 2008 Japan National Yo-Yo Contest 5A 8th
 • 2007 World Yo-Yo Contest 4A 2nd
 • 2007 World Yo-Yo Contest AP 2nd
 • 2007 World Yo-Yo Contest COMBINED 7th
 • 2007 Japan National Yo-Yo Contest 3A 7th
 • 2007 Japan National Yo-Yo Contest 4A 2nd
 • 2006 World Yo-Yo Contest 4A 4th
 • 2006 Japan National Yo-Yo Contest 3A 9th
 • 2006 Japan National Yo-Yo Contest 4A 1st
 • 2005 Japan National Yo-Yo Contest 5A 7th
 • 2004 Japan National Yo-Yo Contest 4A 5th