44CLASH CHAMPIONSMASAKAZU YAMASAKI [2012 / 2014 2A Div Champion]

  • 2011 Japan National Yo-Yo Contest 2A 4th
  • 2010 World Yo-Yo Contest 2A 4th
  • 2010 Japan National Yo-Yo Contest 2A 4th
  • 2009 Japan National Yo-Yo Contest 2A 3rd
  • 2007 Japan National Yo-Yo Contest 2A 9th
  • 2003 World Yo-Yo Contest 2A 6th
  • 2003 Japan National Yo-Yo Contest 2A 1st
  • UTYJ04 (2002 Japan National Yo-Yo Contest) 2A 6th
  • UTYJ03 (2001 Japan National Yo-Yo Contest) 2A 6th